KLM PLUS

FINANSIJSKI INŽENJERING

klm-plus-250

KLM je društvo za poslovne usluge Subotica, osnovano 1992. godine.Od pošetka poslovanja fokusiramo se na pružanje usluga iz oblasti računovodstva i finansija / finansijski inžinjering / svojim klijentima, pravnim licima, preduzetnicima / malim i srednjim preduzećima / uz primenu savremene računarske opreme.Nastavili smo sa razvojem portfolija proizvoda I usluga kako bismo bili u mogućnosti da u celosti pružimo podršku rastućim potrebama naših klijenata.KLM d.o.o. je 16.02.2007. sertifikovala svoj system menadžmenta I kvaliteta prema zahtevima standard ISO 9001:2000 .

NAŠE USLUGE

h

1. VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

– Evidentiranje stanja svih oblika imovine i knjigovodstveno praćenje poslovnih promena

– Sastavljanje finansijskih izveštaja o poslovanju

– Izrada i primena pravilnika o kontnom okviru (analitika i sintetika)

– Konsultantske usluge


h

2. OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA

– Naplata potraživanja

– Praćenje dnevne likvidnosti

– Praćenje dospeća obaveza i potraživanja

– Praćenje računa komitenata

– Obračun kamata

– Faktorin . otkup i plasiranje potraživanja


h

3. POSLOVI IZ OBLASTI POSLOVNIH FINANSIJA (FINANSIJE)

– Restruktuiranje poslovanja (spajanje, pripajanje i podela)

– Finansijska konsolidacije

– Kreiranje finansijske politike i razvijanje strategije i taktike finansijskog upravljanja

– Finansijski derivati, fjušersi, opcije ili kreditni swop

– Praćenje tržišta novca (kamatne stope, hartije od vrednosti i kursevi valuta)

– Nadzor racionalnosti upotrebe sredstava

h

4. POSLOVI IZ OBLASTI BLAGAJNIČKOGG POSLOVANJA

– Plan priliva i odliva gotovine

– Portfelj novčanih dokumenata

– Kontrola novčanih dokumenata

– Kontrola blagajne

– Obračun dnevnica, putnih troškova i dr.


h

5. POSLOVI PLANA ANALIZE I RAZVOJA

– Finansijsko planiranje i finansijske analize

– priprema investicionih programa i elaborata (predinvesticione i investicione studije)

– business plan od ideje do realizacije

– istraživanje tržišta (marketing)

– sačinjavanje predloga unapređenja dinamike ekonomije poslovanja)

– izrada predloga projekata razvoja firmi


h

6. OSTALI PROJEKTI

– Know-how-consulting – finansijski inžinjering

– Fransizing, leasing, zakup, rentiranje

– Izrada ugovora iz poslovanja, pravilnika i drugih akata firmi


NAŠI KLIJENTI

klijenti-150

klijenti-150

klijenti-150

klijenti-150

KONTAKT


KLM-PLUS DRUSTVO ZA POSLOVNE USLUGE DOO
24000 Subotica, Maksima Gorkog 23
Tel. +381 24 525 477, +381 24 671 565
Mob. +381 63 529 017
e-mail: sain1@open.telekom.rs